Shop

พริกหวานแดง

฿100.00

ภายในผลกลวงมีแกนกลาง มีเมล็ดเล็กๆสีเหลืองอ่อน เกาะแกนกลางอยู่มากมาย มีรสชาติหวานกรอบ ใช้รับประทานสดๆ และประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนู

SKU: vgf-0016 Category: