สินค้า

ถั่วลันเตา

ถั่วลันเตามีเมล็ดกลมๆ สีเขียว มีเปลือกบางๆ เคลือบอีกชั้นหนึ่ง อยู่ในฝักสีเขียวเหมือนกับพืชตระกูลถั่วอย่างเดียวกัน ลักษณะเฉพาะของเมล็ด อาจไม่เรียบ ดูย่นๆ ในแต่ละฝักจะมีเมล็ดถั่วประมาณ 6-8 เมล็ด ถั่วลันเตาที่นิยมนำมาผัดในอาหารจานโปรดต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นฝักที่ยังอ่อน

หมวดหมู่: